Utbildningar

AnordnareUtbildningKurslängdExamensår
KomvuxNT basår (större delen)*2 terminer2002
Personal Resurs ABStarta eget2 veckor1999
NovumPedagogik2 dagar1998
NovumWebdesign29 veckor1998
HOLA folkhögskolaData och företagsekonomi20 veckor1996
ABL ÅngermanlandData grundkurs10 veckor1995
SSVHSpråk **5 terminer1994
AMUträindustriell utb.42 veckor1991
AMUserveringsutb.3 mån1985
ÅdalsskolanSocial linje2 år1981
Gudmundråskolan (bla)grundskola9 år1979

* Jag läste Fysik A och B, Kemi A och halva B, Matematik C, D och halva E och Visual Basic programmering grundkurs.

** de språk jag läste var: svenska 3 årigt gymnasie, engelska 3 årigt gymnasie, tyska C-språk (nästan B-språk saknas sista skrivningen), spanska C-språk, portugisiska B-språk, franska C-språk.